Вашата дигиталната архива на фотографии ќе го има вистинскиот сјај само ако е добро организирана

Вашата дигиталната архива на фотографии ќе го има вистинскиот сјај само ако е добро организирана

Некои од вас можат да се присетат на времињата кога до фотографија се доаѓаше само со фото апарат и никако поинаку.  Што правевме тогаш?  Фотографиравме со исклучително внимание, а тоа значи, добра композиција, добра осветленост, поглед, насмевка и сето тоа за што поретко да има потреба од...... Read more